• Mitsubishi Triton 4x4

Giá bán:


Thông số kỹ thuật: