Mitsubishi Vinh liên kết với Ngân hàng Quốc Tế (VIB) gửi tới Quý khách hàng mua xe trả góp Ưu đãi lãi suất đặc biệt như sau:
* Lựa chọn 1 : 
  - Lãi suất 6,99% cố định trong vòng 12 tháng đầu
  - Từ tháng thứ 13, áp dụng lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm 12 tháng + 3,99%.
* Lựa chọn 2 :
  - Lãi suất 9,49% bằng lãi suât tiết kiệm 12 tháng + 3,49% trong suốt thời gian vay.
Bên cạnh các gói ưu đãi MEGA, hiện nay Ngân hàng Quốc tế đang triển khai ưu đãi lãi suất khác áp dụng cho các khoản vay kinh doanh như sau :
- Vay ngắn hạn : Lãi suất 8,49%/năm (0,7%/tháng) ưu đãi trong 6 tháng đầu của khoản vay. từ tháng 07 trở đi tính bằng lãi suất tiết kiệm 13 tháng +biên độ 4%
- Vay trung hạn trả góp : Lãi suất 8,16%/năm (0,68%/thang) ưu đãi trong 30 tháng đầu của khoản vay. Từ tháng thứ 31 trở đi : lãi suất điều chỉnh bằng lãi suất tiết kiệm 13 tháng + biên độ 4%